Ägarlägenheter

En ägarlägenhet är som ett ”radhus på höjden” där du köper din fastighet och blir lagfaren ägare. Det innebär låga fasta kostnader, samt personlig frihet att hyra ut din bostad eller sälja till vem du vill.

Fördelar med ägarlägenheter

Ägarlägenhet är en upplåtelseform som ger dig stor personlig frihet och låga fasta kostnader.

Låga fasta kostnader

Månadsavgiften blir betydligt lägre i en bostadsrätt då du inte betalar för gemensamma lån till en bostadsrättsförening.

Full äganderätt

Du kan pantsätta, belåna och sälja din bostad precis som en villaägare kan göra.

Hyra ut

Du kan hyra ut din lägenhet utan att ansöka om lov.

Lägre månadsavgift

Generellt kostar en ägarlägenhet mer att köpa än en bostadsrätt, men månadsavgiften är istället lägre eftersom det inte förekommer gemensamma lån.

Vid köp av en ägarlägenhet betalar man, precis som vid ett småhusköp, 100 procent av värdet på bostaden. Kostnad för lagfart samt för eventuella pantbrev tillkommer.

Delar av huset, till exempel tak, fasader, trapphus och hissar ägs gemensamt av de boende. Dessa förvaltas av en samfällighetsförening till vilken en avgift betalas månadsvis. Avsättning för underhåll ingår i månadsavgiften utöver drift, skötsel och underhåll. Månadsavgiften är inkl. moms.

Vid köp av en nyproducerad bostad med bostadsrätt utgörs en betydande del av den totala kontraktssumman av ett lån hos bostadsrättsföreningen. Räntekostnader och amorteringar för dessa lån inkluderas i den månadsavgift som betalas till bostadsrättsföreningen.

In general, an owner-occupied apartment costs more to buy than a tenant-owned apartment, but the monthly fee is lower because there are no joint loans.

When buying an owner-occupied apartment, you pay 100 percent of the value of the home, just as you would for a single-family home. Costs for the title deed and for any mortgage deeds will be added.

Parts of the house, such as the roof, facades, stairwells and elevators are jointly owned by the residents. These are managed by a community association to which a fee is paid monthly. Provision for maintenance is included in the monthly fee in addition to operation, care and maintenance. The monthly fee is inclusive of VAT.

Samfällighetsförening

Så fungerar en samfällighetsförening

En samfällighetsförening hanterar delade resurser som kräver gemensamma beslut och insatser tillsammans med dina grannar, t.ex. hissar och trapphus, tak och fasader, ledningar och avlopp.  

En samfällighetsförening bildas för att juridiskt skydda sådant gemensamt ägande och det är ett bra sätt att organisera skötsel av gemensam mark och anläggningar.

Frågor som rör din egen bostad har samfälligheten däremot inga befogenheter över. Föreningen behöver inte ge sitt godkännande för exempelvis uthyrning, överlåtelse eller ombyggnationer.

Det är du som äger – och du som bestämmer.

Intresserad?

INTRESSEANMÄLAN